Images

VÕ LÂM LIÊN ĐẤU

Ngày đăng: 12-01-2424

THỜI GIAN DIỄN RA HOẠT ĐỘNG:

  • Thứ 2 Thứ 4 hàng tuần từ 20H00 đến 20H35.
  • Lưu ý: Hoạt động liên đấu tại máy chủ Trường Kiếm sẽ không xếp hạng chiến đội và tính phần thưởng theo xếp hạng.

CÁCH THỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG:

  • Người chơi tiến hành báo danh tại Quan liên đấu (sơ) tại các thành thị. 
  • Bắt đầu từ 20H00, cứ mỗi 5 phút sẽ diễn ra một lượt đấu, thời gian báo danh là 1 phút 30 giây.
  • Ngày 28 hàng tháng sẽ tiến hành đánh chung kết lúc 19:00.

YÊU CẦU KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG

  • Đạt trên 90,000 điểm Tài phú.
Phần thưởng Chi tiết phần thưởng
Chiến đội thắng

Nhận quà tại NPC Quan hội trường

Vật phẩm nhận được khi mở Túi quà Liên đấu
1 viên Huyền tinh 7 (khoá)
20 rương Trang bị Đồng hành
Chiến đội bại Phần quà sẽ được gửi trực tiếp vào túi bao gồm: 2 viên Huyền tinh 6 và 10 rương Trang bị Đồng hành.