Images

(Tính năng) - Trang bị Đồng hành

Ngày đăng: 13-12-2323

Tính năng Trang Bị Đồng Hành mở khi máy chủ mở giới hạn cấp 109.

Thu thập Rương Trang Bị Đồng Hành

Khi tham gia các hoạt động trong trò chơi sẽ nhận được Rương Trang Bị Đồng Hành.

Rương trang bị Đồng hành

Nội dung

Cao thủ Võ Lâm 55/75/95

3/5/7 Rương trang bị Đồng hành (không khóa) trực tiếp vào túi Đội trưởng tổ đội hạ gục.

Tống Kim

2,400 – 4,999 điểm2 Rương Trang Bị Đồng Hành ( không khóa).

5,000 – 6,999 điểm3 Rương Trang Bị Đồng Hành (không khóa).

7,000 - 9,999 điểm5 Rương Trang Bị Đồng Hành (không khóa).

10,000 – 14,999 điểm7 Rương Trang Bị Đồng Hành (không khóa).

15,000 điểm trở lên10 Rương Trang Bị Đồng Hành (không khóa).

Thi Đấu Môn Phái / Loạn Phái

Tân nhân vương: 20 Rương Trang Bị Đồng Hành (không khóa).

Hạng 2: 15 Rương Trang Bị Đồng Hành (không khóa).

Hạng 3-4: 10 Rương Trang Bị Đồng Hành (không khóa).

Hạng 8: 5 Rương Trang Bị Đồng Hành (không khóa).

Hạng 16: 3 Rương Trang Bị Đồng Hành (không khóa).

Khuyến khích tham gia: 1 Rương Trang Bị Đồng Hành (không khóa).

Rương Mảnh trang bị Đồng hành

Rương Trang bị Đồng hành sử dụng sẽ nhận được Mảnh ghép Trang bị Đồng hành tương ứng.

Rương Trang bị Đồng hành khóa hoặc không khóa mở ra Mảnh ghép Trang bị Đồng hành đều sẽ khóa.

Sử dụng Rương Trang bị Đồng hành sẽ nhận được ngẫu nhiên:

Nhận ngẫu nhiên
Mảnh Bích Huyết Chi Nhẫn (Vũ khí)
Mảnh Bích Huyết Chiến Y (Áo)
Mảnh Bích Huyết Giới Chỉ (Nhẫn)
Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển (Tay)
Mảnh Bích Huyết Hộ Thân Phù
Mảnh Bích Huyết Liên (Dây chuyền)
Mảnh Bích Huyết Thúc Yêu (Lưng)
Mảnh Bích Huyết Ngoa (Giày)
Mảnh Bích Huyết Bội
Mảnh Bích Huyết Chi Quán (Nón)

Ghép Trang bị Đồng hành

Cấp bậc

Nguyên liệu yêu cầu để ghép một trang bị

Bích Huyết – Mở khi mở giới hạn cấp 109

200 Mảnh Trang Bị Đồng Hành theo loại

400 Kim Nguyên Bảo

200 Danh Bổ Lệnh
2 viên Huyền tinh 8 (khoá)

Kim Lân – Mở khi mở giới hạn cấp 119

400 Mảnh Trang Bị Đồng Hành theo loại

600 Kim Nguyên Bảo

400 Danh Bổ Lệnh

1 viên Huyền tinh 9 (khóa)

Đơn Tâm – Mở khi mở giới hạn cấp 129

600 Mảnh Trang Bị Đồng Hành theo loại

800 Kim Nguyên Bảo

600 Danh Bổ Lệnh

2 viên Huyền tinh 9 (khóa)

Long Đằng – Mở khi mở giới hạn cấp 139

800 Mảnh Trang Bị Đồng Hành theo loại

1000 Kim Nguyên Bảo

800 Danh Bổ Lệnh

1 viên Huyền tinh 10 (khóa)

Thuộc tính Trang bị Đồng hành

Hiệu ứng Bộ Trang bị Đồng hành: