Images

(TÍNH NĂNG) - Huy Chương Vinh Dự

Ngày đăng: 12-11-2323

Tính năng Huy Chương Vinh Dự

Thuộc tính Huy Chương Vinh Dự

Sao Chiến Công

Vật phẩm Sao Chiến Công rơi ra trong các hoạt động Võ Lâm Cao Thủ Hoàng Kim 55/75/95Tham gia Chiến Trường Tống Kim.

Hoạt động Vật phẩm
Võ Lâm Cao Thủ Hoàng Kim 55/75/95

Rớt ngẫu nhiên Sao Chiến Công (không khóa) cho đội trưởng tổ đội hạ gục Võ Lâm Cao Thủ Hoàng Kim 55/75/95.

Số lượng từ 1 - 3 Sao Chiến Công (không khóa).

Tham gia Chiến Trường Tống Kim. Tham gia Chiến Trường Tống Kim nhận được Sao Chiến Công (không khóa) theo tích lũy điểm.

Cách ghép Huy Chương Vinh Dự

Người chơi đến NPC Dã Luyện Đại Sư tại Phượng Tường tiến hành ghép Huy Chương Chiến Công.

Huy Chương Vinh Dự Công thức ghép
Ghép Huy Chương Chiến Công

1 viên Huyền tinh 8 (khóa)

30 Kim Nguyên Bảo

40 Sao Chiến Công

100 Danh Bổ Lệnh

Cách nâng cấp Huy Chương Vinh Dự

Cấp bậc Huy Chương Vật phẩm yêu cầu
Cấp 1 - 10

1 viên Huyền tinh 8 (khóa)

30 Kim Nguyên Bảo

40 Sao chiến công

100 Danh bổ lệnh

Cấp 11 - 20

2 viên Huyền tinh 8 (khóa)

100 Kim Nguyên Bảo

60 Sao chiến công

200 Danh bổ lệnh

Cấp 21 - 30

3 viên Huyền tinh 8 (khóa)

150 Kim Nguyên Bảo

100 Sao chiến công

300 Danh bổ lệnh

Cấp 31 - 40

5 viên Huyền tinh 8 (khóa)

200 Kim Nguyên Bảo

100 Sao chiến công

300 Danh bổ lệnh

Cấp 41 - 50

7 viên Huyền tinh 8 (khóa)

300 Kim Nguyên Bảo

150 Sao chiến công

500 Danh bổ lệnh

Cấp 51 - 60

10 viên Huyền tinh 8 (khóa)

400 Kim Nguyên Bảo

200 Sao chiến công

1,000 Danh bổ lệnh

Giới hạn cấp độ Huy Chương Chiến Công

Giới hạn cấp Giới hạn cấp Huy Chương Vinh Dự
Giới hạn cấp 89 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 10.
Giới hạn cấp 99 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 20.
Giới hạn cấp 109 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 30.
Giới hạn cấp 119 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 40.
Giới hạn cấp 129 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 50.
Giới hạn cấp 139 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 60.