Images

(SỰ KIỆN) - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Ngày đăng: 26-11-2323

SỰ KIỆN TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Thời gian bắt đầu: 00H01 ngày 27.11.2023

Thời gian kết thúc: Theo tiến độ máy chủ.

*Lưu ý: Người chơi vui lòng Autoupdate sau khi bảo trì để hiển thị vật phẩm sự kiện.

NPC Liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Vị trí: Thành chính Phượng Tường

Chức năng:

Theo dõi tiến độ sử dụng vật phẩm sự kiện

Ghép vật phẩm sự kiện

Nhận quà Ủng hộ BQT

Chi tiết sự kiện

Hình ảnh

Chi tiết

HOA ĐẶC BIỆT

Công thức ghép: 1 Hoa đặc biệt = 1 Mầm hoa + 2 Lá vàng + 3 vạn Bạc thường.

Sử dụng: Sử dụng tối đa 500 cái.

Mỗi lần sử dụng ngẫu nhiên nhận

20 vạn bạc khóa

1,5 vạn đồng khoá

1 viên Huyền tinh 5 (khóa).

1 viên Huyền tinh 6 (khóa).

Tôn Sư (không khóa)

Trọng (không khóa)

Đạo (không khóa)

Sử dụng đạt mốc nhận thưởng:

Số lần sử dụng

Phần thưởng

100 Hoa Đặc Biệt

1 viên Huyền tinh 6 (khóa)

50 Tiền Du Long (khóa)

200 Hoa Đặc Biệt

2 viên Huyền tinh 6 (khóa)

100 Tiền Du Long (khóa)

300 Hoa Đặc Biệt

1 viên Huyền tinh 7 (khóa)

100 Tiền Du Long (khóa)

400 Hoa Đặc Biệt

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

100 Tiền Du Long (khóa)

500 Hoa Đặc Biệt

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

150 Tiền Du Long (khóa)

 

HỒNG BAO

Công thức ghép: 1 Hồng bao = 1 Tôn sư + 1 Trọng + 1 Đạo + 2 Kim Nguyên Bảo

Sử dụng: Sử dụng tối đa 600 lần.

Mỗi lần sử dụng ngẫu nhiên nhận

1 vạn vật quy nguyên đơn

1 viên Huyền tinh 5 (khoá)

1 viên Huyền tinh 6 (khóa)

1 viên Huyền tinh 7 (khóa)

200 vỏ sò vàng (khóa)

300 Danh Bổ Lệnh (khóa)

100 Tiền Du Long (khóa)

Sử dụng đạt mốc nhận thưởng:

Số lần sử dụng

Phần thưởng

50 Hồng bao

1 viên Huyền tinh 7 (khóa)

100 Tiền Du Long (khóa)

100 Hồng bao

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

150 Tiền Du Long (khóa)

150 Hồng bao

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

200 Tiền Du Long (khóa)

200 Hồng bao

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

250 Tiền Du Long (khóa)

300 Hồng bao

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

300 Tiền Du Long (khóa)

5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)

 

MẦM HOA

Hoạt động

Nhận được (không khóa)

Tống kim

2,400 – 4,999 điểm – 2 Mầm Hoa
5,000 – 6,999 điểm – 5 Mầm Hoa.
7,000 - 9,999 điểm – 7 Mầm Hoa.
10,000 – 14,999 điểm – 10 Mầm Hoa
15,000 điểm trở lên – 15 Mầm hoa.
Nhân đôi trận 21:00

Võ Lâm Cao Thủ

Boss 95 – 8 Mầm hoa

Boss 75 – 6 Mầm hoa

Boss 55 – 4 Mầm hoa

 

LÁ VÀNG

Nhận được từ hoạt động

Nhận được (không khóa)

Đoán hoa đăng

10 Lá vàng/ 30 câu trả lời đúng

Tiêu dao cốc

5 Lá vàng/ải

Bạch Hổ Đường

5 Lá vàng/tầng

10 lần nhiệm vụ Bao Vạn Đồng

10 Lá vàng

Quân Doanh 10 Lá vàng/trận (mỗi ngày 1 trận)

Quà tích lũy ủng hộ BQT trong thời gian diễn ra sự kiện

Tích lũy Ủng hộ BQT

Phần thưởng

100 vạn Đồng

2 viên Huyền tinh 7 (khóa)

1,000 Tiền Du Long (khóa)

1 lần chuyển cường hoá

200 vạn Đồng

1 viên Huyền tinh 8 (khóa)

1,500 Tiền Du Long (khóa)

2 lần chuyển cường hoá

500 vạn Đồng

2 viên Huyền tinh 8 (khóa)

2,500 Tiền Du Long (khóa)

1 Vạn vật quy nguyên đơn