Các anh hùng hào kiệt đã sẵn sàng dấn thân vào con đường hành hiệp trượng nghĩa?
Ngay từ khi mở máy chủ mới, nhân sĩ hãy nhanh chóng tu luyện võ học, bôn ba khắp các chiến trường cùng tính năng trong Kiếm Thế Bá Vương để tích lũy cho mình điểm Vinh Dự Tài Phú và Võ Lâm – 2 loại điểm có được từ trang bị và tham gia tính năng. Theo đó các nhân sĩ có điểm Vinh Dự cao tại mỗi máy chủ sẽ nhận được những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, thông tin chi tiết như sau:
Đua Top Tranh Tài
Thời Gian Đua Top Từ 14h ngày 09/09 Đến 03h sáng ngày 17/09

>> Hạng 1 <<
500 ốc thần
1 Vũ khí thần sa cấp 4
1 rương trang bị pet 5
1000v Đồng thường
1000 Mảnh ghép trang bị
2000 mảnh ghép bá vương ấn

>> Hạng 2 <<
200 ốc thần
1 Vũ khí thần sa cấp 3
1 rương trang bị pet 4
500v Đồng thường
500 Mảnh ghép trang bị
1500 mảnh ghép bá vương ấn

>> Hạng 3 <<
100 ốc thần
1 vũ khí thần sa cấp 2
1 rương trang bị pet 4
300v Đồng thường
300 Mảnh ghép trang bị
1000 mảnh ghép bá vương ấn

>> Hạng 4 ->10 <<
50 ốc thần
100 đá huyền thiết
200v Đồng thường
150 Mảnh ghép trang bị
500 mảnh ghép bá vương ấn

View more latest threads same category: