Quý đồng đạo thân mến,Ra mắt từ ngày 16/05/2017, tính năng Thú Nuôi sẽ ra mắt và tạo nên một luồng gió mới lạ, hấp dẫn cho Kiếm Thế Bá Vương. Có thể nói, Thú Nuôi sẽ trở thành một người bạn đồng hành, bằng hữu đáng tin cậy, giúp chặng đường bôn tẩu vơi nỗi cô đơn.Thú Nuôi sẽ hỗ trợ chư vị đồng đạo hành tẩu thêm thuận tiện từ việc gia tăng sức mạnh từ Thú Cưng.
Download bản cập nhập mới nhất tại: http://taigame.kiemthebavuong.com/ mới có thể trải nghiệm tính năng
Các nhân sĩ có thể chạy KiemTheUpdate.exe

Hình ảnh và giao diện Thú Nuôi tại F1
Chi tiết tính năng
1. Trứng Thú Nuôi
Để sở hữu thú nuôi bạn cần có Trứng Thú Nuôi.

Hoạt động thu thập: Tống Kim(Giết chết nguyên soái) , Vận Tiêu, Sẽ cập nhập thêm hoạt động.

2.Tiến Cấp Đơn [Thú Nuôi]
Sử dụng để tiến cấp thú nuôi, Cấp độ thú nuôi cao sẽ hỗ trợ chủ nhân thêm sức mạnh

Hoạt động thu thập: Lửa Trại vui vẻ, Mở ra từ trứng Thú Nuôi, Sẽ cập nhập thêm hoạt động.

3.Rương mảnh ghép trang bị Thú Nuôi

Hoạt động thu thập: Vận Tiêu, Sẽ cập nhập thêm hoạt động.

NPC nâng cấp :
Tiến hành Tiến Cấp Thú NuôiNâng Cấp Trang bị Thú Nuôi tại NPC sứ giả sự kiện.
Lưu ý: Mỗi cấp Trang Bị và Thú Nuôi cần nguyên liệu khác nhau và tỷ lệ thành công khác nhau. Đến NPC sứ giả sẽ báo nguyên liệu cấp tiếp theo bạn cần.
Tiến Cấp hoặc Nâng Cấp Trang Bị [Thú Nuôi] Thất bại thì Cấp độ thú nuôi hoặc trang bị sẽ bị giảm 1 cấp.

View more latest threads same category: