Trên cõi kiếm thế xuất hiện dị tượng chứng tỏ sự sức mạnh Thần Thú được khai sinh ra 1 lần nửa. Đến với Kiếm Thế Bá Vương các nhân sĩ sẽ có cơ hội sở hữu sức mạnh Hồng Hoang từ Thần Thú Cổ Thần.
Thánh Thú Hồng Sư
Khi nâng cấp từ thần thú cấp 10 trở lên các bạn sẽ được thêm lựa chon Thánh Thú Hồng Sư
Đồng thời mở thêm cấp thần thú 20 cho các SV cũ
Thêm lựa chọn thêm thần thú.


Thiên Thú Thần Ma
Khi nâng cấp từ thần thú cấp 10 trở lên các bạn sẽ được thêm lựa chon Thiên Thú Thần Ma


Đồng thời mở thêm cấp thần thú 16 và 17 cho các SV cũ
Thêm lựa chọn thêm thần thúBạch Long Lam Mao


Hắc Sư Lam Mao


Hỏa Vũ Thiên Hương


Hắc Huyết Thần Ngưu


Bạch Mã Cuồng Chiến


Hắc Mã Cuồng Chiến

Hướng Dẫn Nâng Cấp Thần Thú
Bước 1: Cần sở hữu Trứng Thần Thú


Nhận Được Khi Trùng Sinh 1

Bước 2: Đến NPC Mộ Dung Phục (Phượng Tường Phủ 222/220)Chọn Cường Hóa Ngựa


Bước 3: Cho trứng ngựa vào cửa số giao tiếp với NPC và chọn loại ngựa cần nâng cấp
Bước 4: Nâng cấp thành công và nhận được thần thúNếu muốn tiếp tục nâng cấp thần thú cấp 2 thì tiếp tục thực hiện lại những thao tác trên.

Bỏ Thần Thú Cấp 1 vào ô giao tiếp

Nhấp đồng ý hệ thống sẽ thông báo các vật phẩm cần thiết để nâng cấp thần thú cấp độ tiếp theoThu thập đủ những nguyên liệu trên thì quay lại tiếp tục nâng cấp nhé !View more latest threads same category: