Sau bảo trì định kỳ 00h ngày 20/01/2017 quý nhân sĩ có thể trải nghiệm tính năng mới Hộ Pháp
Cùng xem qua uy lực của Hộ pháp

Giao diện Hộ Pháp tại F1


Để kích hoạt tính năng này quý nhân sĩ đến gặp NPC sứ giả sự kiện và cân 50 Tiền Xu để kích hoạt.Cần Nhật Nguyệt U Hồn để nâng cấp Pháp Bảo
Hiện tại có thể nhận được khi tham gia event
Các nguồn thu thập khác sẽ cập nhập trong thời gian tới.Tiến hành nâng cấp tại NPC sự kiện kiếm thê
Tùy vào cấp độ pháp bảo sẽ có tỷ lệ thành công khác nhau.
Nếu thất bại Hộ Pháp sẽ bị hạ 1 cấp.
Một số hình ảnh về Hộ Pháp


Hình ảnh Hộ Pháp từ Cấp 1 > 9


Hình ảnh Hộ Pháp Cấp 10


Hình ảnh tại Giao Diện F1


Download update mới nhất tại: http://taigame.kiemthebavuong.com/ để nâng cấp Hộ Pháp.
Chúc quý nhân sĩ may mắn.

View more latest threads same category: