Quý nhân sĩ thân mến !
Nhằm mang đến cơ hội so tài những đối thủ xứng tầm cho các bậc hào kiệt võ lâm, Bổn Trang sẽ tiến hành sáp nhập Máy Chủ KHAI PHONG về Máy Chủ SONG LONG trong thời gian sắp tới.


1.Chi tiết cụ thể:
- Thời gian sáp nhập dự kiến: 12h ngày 06/01/2017.
Hy vọng sự đổi mới này sẽ mang đến cho chư vị nhân sĩ thêm nhiều niềm vui, nhiều bằng hữu và những cơ hội mới.
- Các nhân sĩ tại KHAI PHONG Sẽ được hỗ trợ gift code gọp sv có giá trị: 3000 Kinh nghiệm đơn + 3000 mảnh ghép (1 loại mỗi loại 1000) + 5000 Mảnh ghép ấn + 5000 mảnh Già Lam Kinh
Sau khi gọp sv các nhân sĩ KHAI PHONG: Pm yahoo để nhận gift code.

Lưu Ý:
- Trước thời gian bảo trì các nhân vật tại KHAI PHONG phải chuyển Đồng Thường thành thỏi đồng may mắn và giử trong rương, Nhận tất cả THƯ trong hòm thư để tránh được trường hợp mất đồng + vật phẩm khi gọp máy chủ.

View more latest threads same category: