Images

Lộ trình phát triển Máy chủ Long Kiếm

Ngày đăng: 21-02-2424

GIỚI HẠN MỞ CẤP ĐỘ MÁY CHỦ LONG KIẾM

Giới hạn cấp độ Thời gian mở giới hạn cấp
Open cấp 80 Chính thức Khai mở lúc: 11:00 trưa - Chủ Nhật 25.2.2024
Cấp 89 Máy chủ mở: từ 14 - 28 ngày
Cấp 99 Máy chủ mở từ: Từ ngày thứ 14 - 26 ngày
Cấp 109 Máy chủ mở từ: Từ ngày thứ 26 - 47 ngày
Cấp 119 Máy chủ mở từ: Từ ngày thứ 47 - 73 ngày
Cấp 129 Máy chủ mở từ: Từ ngày thứ 73 - 104 ngày.
Cấp 139 Máy chủ mở từ: Từ ngày thứ 104 - 145 ngày.
Cấp 150 tối đa Máy chủ mở sau 146 ngày.

Giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn

Giới hạn cấp Giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn
Giới hạn cấp 89 Nâng cấp tối đa 500 điểm
Giới hạn cấp 99 Nâng cấp tối đa 700 điểm.
Cấp 100 trở lên Nâng cấp tối đa 1,000 điểm.

Giới hạn mốc nạp

Khai mở máy chủ mở giới hạn mốc ủng hộ 2,000 vạn Đồng.

Khi máy chủ đã khai mở mỗi 7 đến 10 ngày mở một giới hạn mốc nạp.

Giới hạn nâng cấp Huy Chương Vinh Dự

Giới hạn cấp Giới hạn nâng cấp Huy Chương Vinh Dự
Giới hạn cấp 89 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 5.
Giới hạn cấp 99 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 10.
Giới hạn cấp 109 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 15.
Giới hạn cấp 119 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 30.
Giới hạn cấp 129 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 40.
Giới hạn cấp 139 Nâng cấp Huy Chương tối đa cấp 60.

Thời gian mở các hoạt động

Hoạt động Thời gian mở
Võ lâm cao thủ 55 & 75 Khi máy chủ Khai mở
Tiêu Dao Cốc Khi máy chủ Khai mở
Bạch Hổ Đường Khi máy chủ Khai mở
Tống Kim Khi máy chủ Khai mở
Tranh Đoạt Lãnh Thổ Khi máy chủ mở Tuần thứ 2
Võ lâm cao thủ 95 Khi máy chủ mở giới hạn cấp 99
Quân Doanh Khi máy chủ mở giới hạn cấp 99
Đua top cấp độ mỗi giai đoạn Mở theo từng giai đoạn mở cấp của máy chủ.
Trang bị Bạch Ngân - Hoàng Kim

Giới hạn cấp 89: Mở cửa hàng Nón Tranh Đoạt Lãnh Thổ & Đai lưng thịnh hạ.

Giới hạn cấp 99: Mở cửa hàng Phù Chúc Phúc & Giày Đoàn Viên.Nhẫn Đại Hội Võ Lâm.

Giới hạn cấp 109: Mở cửa hàng Áo Liên Đấu

Giới hạn cấp 109: Mở cửa hàng Nhẫn Đại Hội Võ Lâm & Vũ Khí Tần Lăng

Giới hạn cấp 109: Mở cửa hàng Bội Liên Server & Liên Thịnh Hạ

Giới hạn cấp 109: Mở cửa hàng Tay Hàn Vũ.

Hoạt động Thi Đấu Môn Phái & Loạn Phái Khai mở khi máy chủ mở Tuần thứ 2 (thứ 3 và 6 hàng tuần)
Hoạt động Hoàng Thành Tranh Bá (CTC) Khai mở khi máy chủ mở giai đoạn 99  vào thứ 5 hàng tuần
Tần Lăng & Boss 120 Tần Lăng Mở khi máy chủ mở giới hạn cấp 109
Tần Thủy Hoàng Khi máy chủ mở giới hạn cấp 109.
Vận tiêu Bang hội Đang phát triển
Thiệp lụa bắt Đồng hành Mở khi máy chủ mở cấp 109
Trang bị đồng hành

Giới hạn cấp 109: Mở trang bị đồng hành cấp 1

Giới hạn cấp 119: Mở trang bị đồng hành cấp 2

Giới hạn cấp: 129: Mở trang bị đồng hành cấp 3

Giới hạn cấp 139: Mở trang bị đồng hành cấp 4

Lâu lan cổ thành Máy chủ không mở
Hỏa Kỳ Lân Máy chủ không mở